Je zit dus in de 3 klas havo, en het gaat over:

Hoofdstuk 3, Kwadratische verbanden.

Over welke paragraaf gaat het?

       
 3e klas  havo  3.1  Kwadratische formules
     3.2  Kwadratische functies
     3.3  Kwadratische vergelijkingen
     3.4  Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
     3.5  De top van een parabool

Verkeerde keus gemaakt of wil je terug? Klik hier om terug te gaan.