Je zit dus in de 3 klas havo, en het gaat over:

Hoofdstuk 6, Vergelijkingen en parabolen.

Over welke paragraaf gaat het?

       
 3e klas  havo  6.1  Parabolen
     6.2  De abc-formule
     6.3  De discriminant
     6.4  Kwadratische vergelijkingen oplossen
     6.5  Grafieken veranderen
     6.6  Extreme waarden
     6.7  Parabolen met VU-Grafiek

Verkeerde keus gemaakt of wil je terug? Klik hier om terug te gaan.