Verantwoording.

Op deze site worden oefeningen aangeboden voor de onderbouw havo/vwo.

De meeste oefeningen zijn (of worden) gekoppeld aan delen van de door het Dongemond College gebruikte methode voor het vak wiskunde (getal en ruimte).

Voor de meeste oefeningen is het noodzakelijk dat Adobe-reader ge´nstalleerd is. Deze kunt u hier gratis downloaden.

Voorts is het noodzakelijk dat de browser zo ingesteld is dat javascripts toegestaan zijn, evenals pop-ups en "actieve inhoud uitvoeren".

De site is nog volop in ontwikkeling en zal gestaag groeien.

 

Voor een algemene verklaring van de werking van de site, klik hier.

Oefenmateriaal is eigen ontwikkeld materiaal, maar ook materiaal dat ontwikkeld is door:

Dat materiaal heb ik vervolgens zo bewerkt dat de opdrachten thuis zonder al te veel moeite uit te voeren zijn. Voor een aantal opdrachten zijn hulpmiddelen nodig die in een gemiddeld huishouden (maar .... wat is gemiddeld?) te vinden zullen zijn.
Tevens heb ik de opdrachten gekoppeld aan de desbetreffende paragrafen van de methode Getal en Ruimte.
Het kan voorkomen dat een bepaalde opdracht bij meerdere paragrafen wordt aangegeven. in dat geval ben ik van mening dat deze opdracht ondersteuning kan bieden bij al deze paragrafen.
Een aantal opdrachten heb ik niet kunnen koppelen, deze zijn opgenomen bij de algemene oefeningen per jaarlaag en zijn deze ook te vinden in de menustructuur van de boeken, als een extra hoofdstuk.

Een aantal van de oorspronkelijke opdrachten heb ik bewerkt omdat ze hulpmiddelen vereisen die alleen op school aanwezig zijn, daardoor waren ze ongeschikt om onbewerkt voor thuisgebruik te publiceren.

Sectie wiskunde, M. Merkus

AANVULLINGEN (geschiedenis)

Aanvullingen augustus 2008:

Aanvullingen: maart 2007:

Aanvullingen: 11 november 2006:

Aanvullingen: 30 oktober 2006.

Klik hier om terug te gaan.