Schaal: Achtergrondinformatie

Samenvatting
Dit applet gaat over rechtevenredige verbanden, lineaire verbanden, omgekeerd evenredige verbanden en machtsfuncties.
Leerstofdomein
algebra en analyse
Doelgroep
middenbouw (3 hv); 2e fase hv; mbo
Programmeur
Anne de Bruijn (ROC Zadkine, Rotterdam), Petra Oldengarm, Huub Nilwik
Auteur
Jacob Hop (Randmeer College, Harderwijk)
Copyright 2003 WisWeb