Schaal: Bediening en bedoeling

Dit applet gaat over rechtevenredige verbanden, lineaire verbanden, omgekeerd evenredige verbanden en machtsfuncties.
Bediening

Behalve bij een rechtevenredig of lineair verband zullen de punten van de meetset niet op een rechte lijn liggen. In een veld ernaast staat een grafiek met een lineaire schaal op de x-as en een instelbare schaal op de y-as en een lijn door de oorsprong onder 45 graden.
De schaal op de y-as kan op twee manieren beïnvloed worden. In de eerste plaats de zoomfactor waarmee het bereik van de y-as beïnvloed wordt. Ten tweede kan de aard van de schaal beinvloed worden. Hiermee bedoelen we of het een exponentiële, logaritmische, kwadratische, reciproke of een lineaire schaal (functie) wordt. Hierbij hoort ook een parameter, de functieparameter (bijvoorbeeld kwadraat, derde macht o.i.d.). De gebruiker moet dan door te experimenteren met de drie schaalopties proberen de punten van de meetset te transformeren naar een rechte lijn die ook nog eens onder 45 graden staat. Als dat gerealiseeerd is dan kunnen de parameters en de aard van het verband worden bepaald aan de hand van de instellingen. De meetpunten kunnen met behulp van een routine gegenereerd worden zodat steeds een andere serie meetpunen gegenereerd wordt.

Bedoeling

Er wordt een verzameling meetpunten aangeboden. Deze meetpunten horen bij een bepaald verband en je krijgt de opdracht om het verband met bijbehorende parameters te achterhalen. Je krijgt in een venster een grafiek met lineaire schaalverdeling langs de x- en y-as angeboden.

Copyright 2003 WisWeb