Vijf op een rij

Vijf op een rij: Bediening en bedoeling

Vijf op een rij is een interactief spelletje, waarbij je in een tabel de keersom moet aanklikken die hoort bij een doelgetal. Probeer met zo min mogelijk doelgetallen vijf keersommen op een rij te krijgen.

Bediening

Ken je je tafels nog? Je krijgt een getal en moet dan klikken op de keersom die dat getal als antwoord heeft. Bijvoorbeeld: bij 18 kun je het vakje 2 x 9 aanklikken (of 3 x 6).
Is het goed? Dan wordt de som gekleurd en krijg je een nieuw getal. Probeer zo vijf sommen op een rij gekleurd te krijgen (schuin mag ook). Je kunt daarna weer aan een nieuw spel beginnen.

Dus: na het klikken op start wordt het veld (bestaande uit de produkten 1 x 1 tot en met 9 x 9) willekeurig gevuld met groene vlakjes. Vervolgens verschijnen boven in het scherm getallen. Het is de bedoeling om te klikken op alle hokjes met de produkten die als uitkomst het getal hebben.

Bedoeling

Dit programma is een eenvoudig spel voor het oefenen van de tafels onder de tien.

Het beheersen van de tafels onder de tien is een basisvaardigheid die bij leerlingen vaak onvoldoende onderhouden is. Dit programma is ontwikkeld om leerlingen snel te leren een juiste vermenigvuldiging te leren herkennen en om het "heen en weer" kunnen denken tussen de vermenigvuldiging en het antwoord.

Door het spel kunnen ze ook een beeld opbouwen van het speelveld (het honderdvel). Waar zitten de grote getallen, waar de kleine getallen, waar de kwadraten?

Copyright 2003 WisWeb