InterEuler

InterEuler: Bediening en bedoeling

Voor het wiskundig beschrijven van een dynamisch proces kun je een differentiaalvergelijking gebruiken. Het applet InterEuler tekent richtingvelden en oplossingen bij een gegeven differentiaalvergelijking.
Het applet hanteert de methode van Euler.

Bediening

Je kunt kiezen voor twee typen vergelijkingen (dy/dx of dx/dt). Kies bijvoorbeeld dy/dx = sin(x).

Klikken op [Lijnelementen tekenen] geeft een richtingsveld en met klikken op [Start] wordt een oplossing benadert bij de ingestelde beginwaarden

Copyright 2003 WisWeb