Aanzichten raden

Aanzichten raden: Bediening en bedoeling

Dit applet bestaat uit 20 opdrachten waarbij steeds 1 object in 3D gegeven wordt met 1 aanzicht. Het is de bedoeling om te 'raden' welk aanzicht het is. De 3D-tekening is interactief, dat wil zeggen dat het mogelijk is om met de muis het object op het scherm te draaien. Zo kun je zoeken vanaf welke kant het aanzicht is getekend als je niet meteen ziet om welk aanzicht het gaat.
De ruimtelijke objecten die in dit applet voorkomen zijn dezelfde als de objecten die in het applet ProfielViewer voorkomen.

Bediening

Het applet2 start met een profiel en 1 aanzicht van dat profiel. Welke aanzicht zie je? VA staat voor vooraanzicht, RA voor rechteraanzicht, LA voor linkeraanzicht, BA voor bovenaanzicht, OA voor onderaanzicht en AA voor achteraanzicht. Als je niet meteen ziet om welk aanzicht het gaat kun je het profiel draaien tot je het juiste aanzicht in beeld hebt. Onthoud hierbij dat de zwarte pijl naar de voorkant van het profiel wijst.

Geef antwoord door op een aanzicht te klikken en daarna op het knopje OK. Als het antwoord goed is, dan wordt de cirkel met het opdrachtnummer groen en kun je verder door 'volgende opdracht' aan te klikken.
Als het antwoord fout is, dan wordt de cirkel met het opdrachtnummer rood. Je mag het dan nog een keer proberen. Klik op 'nog eens' Als je antwoord nu goed is, wordt de binnenkant van de rode cirkel groen en kun je verder met de volgende opdracht. Als je antwoord voor de tweede keer fout is, wordt het goede antwoord gegeven.
Aan het eind van de twintig opdrachten zie je je totaalscore in procenten. Je kunt daarna de hele serie opdrachten nog eens doen. Let er op dat de opdrachten dan in een andere volgorde staan!!!!

Bedoeling

Met dit applet kan de leerling interactief oefenen met het herkennen van aanzichten van ruimtelijke objecten.
Het applet Aanzichten raden is er een uit een serie applets die ontworpen zijn met hetzelfde doel: ontwikkeling van het ruimtelijk voorstellingsvermogen. De andere applets zijn: Kubus huisjes, Huisjes draaien, ProfielViewer, Vlakken kleuren, Vlakken kleuren 2.

Voor al deze applets geldt dat voor de 3D-tekeningen de isometrische projectie is gebruikt en dat de aanzichten volgens Amerikaanse projectie worden gepresenteerd. Hierdoor is integratie van het vak wiskunde en de praktijkvakken van de sector Techniek mogelijk. Het gaat hierbij om de eindtermen WI/K/6 Meetkunde en MT/K/2 Professionele vaardigheden (Tekening lezen).

Het is niet de bedoeling dat de leerlingen via de serie applets hun eerste ervaring met het begrip aanzicht opdoen. De eerste kennismaking met het begrip aanzicht zou moeten plaatsvinden in opdrachten met activiteiten waarbij concrete materialen gebruikt worden.

Copyright 2003 WisWeb