ProfielViewer

ProfielViewer: Bediening en bedoeling

Met dit applet kan geoefend worden met het herkennen van aanzichten van een profiel.
Het profiel is in isometrische projectie getekend en van het profiel zijn vier aanzichten te zien: het bovenaanzicht, het linker zijaanzicht, het vooraanzicht en het rechter zijaanzicht.
Als hulp bij het herkennen van de aanzichten is het mogelijk om van het profiel een interactieve 3D tekening op te roepen, die met behulp van de muis op het scherm gedraaid kan worden.
De ruimtelijke objecten die in dit applet voorkomen zijn profielen zoals die voorkomen in het boek Tekening lezen 1, Metaaltechniek voor het vbo van de SOM.

Bediening

Het applet start met een profiel en vier aanzichten van dat profiel.
Door op de knop "3D-model"te klikken kom je in een ander scherm waarin je alleen het profiel ziet. In dit scherm kun je het profiel draaien:
- Zet de cursor van je muis in het witte vlak of zet de cursor op het profiel zelf.
- Druk de linkermuisknop in en houd deze ingedrukt.
- Schuif nu de muis opzij, wat zie je gebeuren?
Als je de muisknop los laat blijft het profiel in die stand staan.

Je ziet op de grond een zwarte pijl. Deze wijst de voorkant van het profiel aan.

Bedoeling

Met dit applet kan de leerling interactief oefenen met het herkennen van aanzichten van ruimtelijk objecten.
Het applet Aanzichten raden is er n uit een serie applets die ontworpen zijn met hetzelfde doel: ontwikkeling van het ruimtelijk voorstellingsvermogen. De andere applets zijn: Kubus huisjes, Huisjes draaien, ProfielViewer, Vlakken kleuren, Vlakken kleuren 2.

Voor al deze applets geldt dat voor de 3D tekeningen de isometrische projectie is gebruikt en dat de aanzichten volgens Amerikaanse projectie worden gepresenteerd. Hierdoor is integratie van het vak wiskunde en de praktijkvakken van de sector Techniek mogelijk. Het gaat hierbij om de eindtermen WI/K/6 Meetkunde en MT/K/2 Professionele vaardigheden (Tekening lezen).
Het is niet de bedoeling dat de leerlingen via de serie applets hun eerste ervaring met het begrip aanzicht opdoen. De eerste kennismaking met het begrip aanzicht zou moeten plaatsvinden in opdrachten met activiteiten waarbij concrete materialen gebruikt worden.

Copyright 2003 WisWeb