Vlakken kleuren 2

Vlakken kleuren 2: Bediening en bedoeling

Dit applet bestaat uit 20 opdrachten waarbij steeds één object in 3D gegeven wordt met vier aanzichten. Van het object zijn één of meer vlakken rood gekleurd. Het is de bedoeling om in de aanzichten de overeenkomstige vlakken ook rood te kleuren. Met de muis kan het object op het scherm gedraaid worden. Zo kun je zoeken welke vlakken rood zijn en in welk aanzicht dat rode vlak te zien is.
De ruimtelijke objecten die in dit applet voorkomen zijn dezelfde als die in het applet ProfielViewer voorkomen.

Bediening

Het applet start met een profiel en vier aanzichten van dat profiel. In de aanzichten is n of meer vlakken rood gekleurd. Kleur deze ook rood in het profiel. (Klik hiervoor met de cursor in het vlak van het profiel) Soms is het vlak dat je moet kleuren niet in beeld. Je zult dan het profiel moeten draaien.

Als je niet meteen ziet om welk vlak het gaat kun je het profiel zo draaien tot je het aanzicht in beeld hebt waar dat vlak in zit. Onthoud hier bij dat de zwarte pijl naar de voorkant van het profiel wijst. LET OP: soms zijn er meerdere vlakken van het profiel rood gekleurd!!

Geef antwoord door in de stip te klikken en daarna op het knopje OK. Als het antwoord GOED is, dan wordt de cirkel van het opdracht nummer groen en kun je verder door aan te klikken 'volgende opdracht.'.
Als het antwoord FOUT is, dan wordt de cirkel van het opdracht nummer rood. Je mag het nog een keer proberen. Klik op 'nog eens.' Als nu je antwoord goed is, wordt de binnenkant van de rode cirkel groen en kun je verder met de volgende opdracht. Als je antwoord voor de tweede keer fout is, wordt het goede antwoord gegeven.
Aan het eind van de twintig opdrachten zie je je totaalscore in procenten. Je kunt daarna de hele serie opdrachten nog eens doen. Let op dat de opdrachten dan in een andere volgorde staan!!!!

Bedoeling

Met dit applet kan de leerling interactief oefenen met de begrippen vlakken en aanzichten van ruimtelijk objecten.
Het applet Vlakken Kleuren 2 is er n uit een serie applets die ontworpen zijn met hetzelfde doel: ontwikkeling van het ruimtelijk voorstellingsvermogen. De andere applets zijn: Kubus huisjes, Huisjes draaien, ProfielViewer, Aanzichten raden, Vlakken kleuren.

Voor al deze applets geldt dat voor de 3D tekeningen de isometrische projectie is gebruikt en dat de aanzichten volgens Amerikaanse projectie worden gepresenteerd. Hierdoor is integratie van het vak wiskunde en de praktijkvakken van de sector Techniek mogelijk. Het gaat hierbij om de eindtermen WI/K/6 Meetkunde en MT/K/2 Professionele vaardigheden (Tekening lezen).

Het is niet de bedoeling dat de leerlingen via de serie applets hun eerste ervaring met het begrip aanzicht opdoen. De eerste kennismaking met het begrip aanzicht zou moeten plaatsvinden in opdrachten met activiteiten waarbij concrete materialen gebruikt worden.

Copyright 2003 WisWeb