Algebra Expressies

Algebra Expressies: Bediening en bedoeling

Dit is een applet om rekenbomen mee te maken.

Bediening

Twee in- en uitvoerhokjes (wit) kunnen met pijlen aan bewerkingshokjes (geel) worden geschakeld. Op deze manier bouw je een expressie of formule. Met het (tussen)resultaat kan weer verder worden gerekend.

Met de muis kun je de verschillende hokjes naar het witte vlak (werkblad) slepen. Als je de hokjes wer weg wilt halen, sleep je ze weer uit het werkblad.

In een in- en uitvoerhokje kun je getallen invoeren, nadat je op het hokje hebt gedubbelklikt met de muis.

Verbind de hokjes met elkaar door het pijltje onder het ene hokje naar de bovenkant van het andere hokje te slepen.

Je kan ook een grafiek tekenen. Vink hiervoor de optie aan de linkerkant aan. Om een grafiek te krijgen verbind je een uitvoerhokje met de bovenkant van de grafiek.

Met de pijltjes op de grafiek kun je de schaal veranderen. Gebruik een variabele (bijvoorbeeld x) om interessante grafieken te maken! Er kunnen ook meerdere grafieken getekend worden.

Het construeren van expressies en formules gebeurt door het opbouwen van een soort "rekenboom".
Wanneer je uitgaat van getallen, dan ontstaat een expressie, bijvoorbeeld: 3.(5-(2+1)) die eventueel ook geevalueerd kan worden. In plaats van de expressie wordt dan de uitkomst (wordt 6) zichtbaar. Ga je uit van variabelen, dan ontstaan formules, bijvoorbeeld 3.(5-(x+1)). Is de boom eenmaal geconstrueerd, dan kun je voor de variabelen ook weer getallen invullen, en andersom. Bewerkingen, invulvakjes en resultaatvakjes kun je met de muis naar het veld slepen en met pijltjes aan elkaar koppelen (en ook weer los).

Bedoeling

Met dit nieuwe applet kun je oefenen met het construeren van ingewikkelde expressies en formules, vanuit eenvoudige bewerkingen. Het idee is dat wanneer je op deze manier zelf formules moet construeren, er een dieper inzicht ontstaat in de structuur en betekenis. Ook is het zinvol om te switchen tussen de formule met variabele, de formule waarin de variabele vervangen is door een getal (een expressie) en de uitgerekende waarde.

Copyright 2003 WisWeb