Bouwen met blokken

Bouwen met blokken: Bediening en bedoeling

Een aantal meetkunde-applets in een omgeving,
met accenten voor 'vrij bouwen', 'nabouwen', maar ook begrippen als 'voor', 'achter', 'hoogte'

Bediening

screendump

Maak het gebouw dat links staat na. Draai het gebouw, zodat je goed kunt zien waar blokjes staan. Wat je zelf maakt kun je ook naar alle kanten draaien. Als je ergens een blokje neer wil zetten klik je gewoon op die plek. Als je later blokjes weg wil halen moet je kiezen voor 'slopen'.

Bedoeling

De vaardigheid om een twee-dimensionale representatie om te zetten in een drie-dimensionale representatie varieert van persoon tot persoon. Door nu de werkelijkheid te onderzoeken met concrete modellen zullen leerlingen de samenhang ontdekken tussen deze twee- en drie-dimensionale representaties. Belangrijke 'kernbegrippen' uit de meetkunde worden zo spelenderwijs ontdekt, begrippen zoals zij-aanzicht en boven-aanzicht. In deze module wordt alleen gewerkt met blokken. Dit is slechts gedaan om een vereenvoudiging van de werkelijkheid te bewerkstelligen. Er is dus geen bezwaar om ook met andere objecten te werken. De activiteiten in de Internet-module zullen leerlingen helpen om hun ruimtelijk inzicht te verbeteren.

Copyright 2003 WisWeb