Formulemaker

Formulemaker: Bediening en bedoeling

Met dit applet kun je formules maken en laten uitrekenen hoeveel een algebraische expressie (een formule) kost. De prijs is afhankelijk van het aantal en soort bouwstenen (variabelen, operaties).
Dit applet wordt in het najaar van 2003 verder ontwikkeld.

Bediening

Het appletscherm bestaat uit drie onderdelen:

  1. In het 'werkveld' linksonder kun je aan formules werken.
  2. Linksboven is een plek waar gemaakte formules (resultaten) bewaard kunnen worden.
  3. Aan de rechterkant van het scherm staan de bouwstenen (operatoren) voor het maken van formules.
    Alle bouwstenen hebben een prijs.

De operatoren kunnen naar het werkveld gesleept worden. Je mag ze even 'parkeren' in het roze gedeelte, maar je kunt ze ook gelijk naar het witte gedeelte slepen. Als de operatoren binnen het witte gedeelte komen, verschijnt er een geel voorbeeld-venster. Hierin kun je het effect van de operator op de formule zien. Dit effect is afhankelijk van de plaats van de operator binnen de formule.
In de invulvelden van de formule kunnen variabelen en getallen worden ingevuld. Een variabele begint met een of meer letters, eventueel gevolgd door een of meer cijfers. Getallen bestaan uiteraard uit cijfers; decimale getallen kunnen gemaakt worden met behulp van een komma.

Je kunt op twee manieren een gedeelte van de formule selecteren:

  1. Klik ergens in de formule met de muis. Er wordt nu een cursor zichtbaar. Je kunt door de formule 'wandelen' met de linker- en de rechterpijl op het toetsenbord. Met 'Home'en 'End' kun je direct naar het begin en naar het eind van de formule gaan. Je kunt delen van de formule selecteren door Shift ingedrukt te houden tijdens het gebruik van de pijltoetsen. Je kunt de hele formule selecteren met Shift + Home of Shift + End.
  2. Je kunt ook selecteren door te klikken en te slepen met de muis. Als je een gedeelte van de formule selecteert en hier een operator naartoe sleept, wordt de selectie in een van de invulvelden van de operator geplaatst. Waar nodig worden automatisch haakjes toegevoegd.

Als je met de rechtermuisknop ergens binnen het witte gedeelte klikt, verschijnt er een keuzemenu met bewerkingen die kunnen worden toegepast op de formule. Bij een aantal van deze bewerkingen moet een gedeelte van de formule geselecteerd zijn.

Er kunnen ook bewerkingen worden toegepast op de bewaarde formules:

Je kunt opnieuw beginnen door 'Opnieuw' te kiezen in het keuzemenu 'Applet'. Er kan ook gekozen worden voor 'Stop' en voor 'Info'.

Bedoeling

Door te werken met dit applet worden leerlingen zich bewust van de "prijs" van algebra. De interface zorgt ervoor dat alleen syntactisch juiste formules kunnen worden gemaakt.

Copyright 2003 WisWeb