Algebra pijlen

Algebra pijlen: Bediening en bedoeling

Dit is een applet om pijlenkettingen mee te maken.
In/uitvoerhokjes (wit) kunnen met pijlen aan bewerkingshokjes (geel) worden geschakeld. Van een bewerkingshokje kan een pijl naar een volgend in/uitvoerhokje worden getrokken om het resultaat te zien. Met het resultaat kan ook weer verder worden gerekend.
Algebra Pijlen is een variant op Algebra Expressies. Algebra Pijlen lijkt wat meer op de pijlenkettingen zoals die in het boek gebruikt worden.

Bediening

In/uitvoerhokjes (wit) kunnen met pijlen aan bewerkingshokjes (geel) worden geschakeld. Van een bewerkingshokje kan een pijl naar een volgend in/uitvoerhokje worden getrokken om het resultaat te zien. Met het resultaat kan ook weer verder worden gerekend.

Met de muis kun je de verschillende hokjes naar het witte vlak (werkblad) slepen. Als je de hokjes wer weg wilt halen, sleep je ze weer uit het werkblad.

In elk hokje kun je getallen invoeren, nadat je op in het hokje hebt geklikt met de muis.

Verbind de hokjes met elkaar door het pijltje aan het ene hokje naar de zijkant van het andere hokje te slepen. De richting van de pijlen is van links naar rechts.

Als begininvoer kan een getal, maar ook een letter of woord (variabele) worden gebruikt. (Uitdrukkingen met spaties , maar ook "woorden" als 3a en dergelijke worden niet toegestaan.)
Wanneer de begininvoer een variabele is, dan is de uitvoer een formule. Bovendien kan er in het geval van een variabele een tabel zichtbaar worden gemaakt, waardoor de formule voor een aantal waarden wordt ge-evalueerd. Dit is gedaan om het concept variabele (een variabele staat voor een serie mogelijke waarden) nog duidelijker te maken.
(Vergelijkbaar met stroken)
Door te klikken in de tabel worden bepaalde waarden gemarkeerd, waardoor de bij elkaar horende waarden goed zichtbaar worden. Het is ook mogelijk om de formule als grafiek zichtbaar te maken (in bijna alle methoden wordt dit verband machientjes-grafieken al snel gelegd): zet een vinkje linksonder bij "Grafiek zichtbaar", en verbind het uitvoervakje waarin de betreffende formule staat, met het grafiekveld. Delen van de grafiek die buiten het veld liggen kunnen eenvoudig zichtbaar gemaakt worden door het veld te verslepen. Bovendien kan de schaal van de y-as veranderd worden.
Bij het markeren van waarden in de tabellen, wordt ook het bijbehorende punt in de grafiek gemarkeerd.

Bedoeling

Met Algebra Pijlen kunnen kettingen gemaakt worden (maar geen bomen, zoals met Algebra Expressies).
Met dit nieuwe applet kun je oefenen met het construeren van ingewikkelde expressies en formules, vanuit eenvoudige bewerkingen.
Het idee is dat wanneer je op deze manier zelf formules moet construeren, er een dieper inzicht ontstaat in de structuur en betekenis. Ook is het zinvol om te switchen tussen de formule met variabele, de formule waarin de variabele vervangen is door een getal (een expressie) en de uitgerekende waarde.

Copyright 2003 WisWeb