Stroomdiagram

Stroomdiagram: Bediening en bedoeling

Met dit applet worden stroomdiagrammen waaronder kansdiagrammen gemaakt.
Deze kunnen gebruikt worden bij allerlei problemen waar breuken, procenten en combinaties daarvan een rol spelen, zoals bij statistiek en kansrekening.

Bediening

Bij opstarten is links de bron zichtbaar: een invoerveld met een pijlknopje dat naar rechts wijst. Alle andere (nog te construeren) knooppunten hebben ook een pijlknopje dat naar rechts wijst alsmede een pijlknopje dat naar links wijst.

- Nieuwe tak:
Klik op het pijl-naar-rechts-knopje. Elke klik zorgt voor een nieuwe tak, en tevens voor een nieuw knooppunt.
- Verwijderen van een tak kan op twee manieren:
1) Klik met de Delete-knop ingedrukt op de tak.
2) Sleep het knooppunt aan het eind van de tak van het werkblad af. Het verwijderen van een tak die noodzakelijk is voor het vervolg is niet mogelijk.

- Handeling ongedaan maken:
Klik op ÔterugÕ.

- Samenvoegen knooppunten (takken laten samenkomen):
Sleep het ene knooppunt op het andere.

- Aanpassen ÔgewichtÕ:
Klik in betreffende vakje en pas het getal aan. Je kunt kiezen voor decimale invoer (gebruik komma of punt), procenten (gebruik het %-teken) of breuken (met behulp van het /-teken).
Ongeldige invoer wordt genegeerd, en het gewicht van de andere tak(ken) van dat knooppunt wordt aangepast.

- Knooppunt een naam geven:
Zorg dat in het menu ÔOptiesÕ de ÔKnooppunten met labelsÕ aangevinkt is. Boven elk knooppunt kan nu een tekst ingevuld worden. - Aanpassen weergave: Klik op ÔStroom in knopen/Uitkomst berekeningenÕ en kies breuken of uitkomsten decimaal. - Aanpassen weergave: Klik op ÔStroomdikte/-breedteÕ, en kies voor relatief of absoluut breedte takken. - Alle routes tonen (naar bepaald knooppunt): Klik op het pijl-naar-links-knopje van dat knooppunt. -Nieuwe bron toevoegen: Kies in het menu ÔOptiesÕ: ÔVoeg extra bron toeÕ.

Bedoeling

Met het applet worden stroomdiagrammen gemaakt.
Een stroomdiagram kan gezien worden als een model van een rivier die zich vertakt. Alle ÔriviertakkenÕ zijn voorzien van ÔwegingÕ (een aanpasbaar getal tussen 0 en 1) dat aangeeft welk deel van het water deze tak afvoert. Uiteraard is bij een splitsing de som van deze getallen steeds 1.
Elke riviertak kan op zijn beurt weer verder worden gesplitst, en riviertakken kunnen ook weer samenkomen. Door bij de ÔbronÕ een getal (absoluut of relatief) in te vullen wordt meteen berekend waar hoeveel ÔwaterÕ terecht komt. De uitkomsten worden desgewenst ook als breuk weergegeven. Ook is aan breedte van de stroom te zien hoe de verdeling is. Er zijn twee mogelijkheden
- De breedte van de stroom geeft de relatieve verdeling vanuit dat knooppunt weer
- De breedte van de stroom geeft weer hoeveel ÔwaterÕ er door die tak stroomt ("absoluutÕ)

Copyright 2003 WisWeb