Functiespel

Functiespel: Bediening en bedoeling

Dit is een spelvariant van het applet Spelen met Functies.
Er wordt een paarse grafiek gegeven. De opdracht is door het aanpassen en combineren van standaardfuncties de functie te maken die bij de paarse grafiek hoort.

Bediening

Zie ook het applet Spelen met Functies.

Het applet start vanzelf met een lineaire functie en een controlescherm. De afmetingen van het scherm kun je aanpassen door het verslepen van een hoekpunt.
De kleur van de grafiek van de functie die moet worden gezocht is paars.

Op de werkbalk van dit applet staan verschillend knoppen met een uitvalmenu.
- Functie f: in dit menu kun je kiezen uit de verschillende standaardfuncties. De kleur van de grafiek is rood.
- Functie g: in dit menu kun je kiezen uit de verschillende standaardfuncties. De kleur van de grafiek is blauw.
- Operaties: in dit menu kun je een bewerking kiezen die op functie f wordt uitgevoerd. Wanneer ook een functie g is geselecteerd is een combinatie van beide functies mogelijk. De kleur van de grafiek is groen.

Je kunt een grafiek op twee verschillende manieren veranderen:
1. Met behulp van de rode schuifjes op de regelpanelen.
2. Door op het regelpaneel een waarde van een parameter in te vullen en af te sluiten met enter. Ook is het mogelijk de waarden van de parameters te veranderen met de pijltjesknoppen op het regelpaneel.
NB: welke van de twee manieren je ook kiest, de andere wordt meteen aangepast.

Veranderingen t.o.v. Spelen met Functies
- Menu's: Geen menu's Regelpanelen, Opties, Spiegel grafiek en Window.
- De regelpanelen kan je niet meer sluiten, de tabel is niet meer beschikbaar, de schalen blijven tijdens het spel ongewijzigd.
- De functies hebben geen hot spots meer. Wel zijn de fijnregelknoppen (pijlen) op de regelpanelen zo gemaakt dat bij langer muis indrukken de parameter gaat "lopen".
- Gehele machtsfuncties vallen nu onder Machtfunkties: voer voor de macht een geheel getal in (in het tekstveld). Je krijgt dan functies die op de hele re‘le as gedefinieerd zijn (op eventueel een asymptoot na).
- Exp en ln vallen nu onder Exponentieel en Logaritmisch voer voor de basis resp. het grondtal gewoon de letter e in (in het tekstveld).

Bedoeling

Bij dit applet gaat het om het herkennen van grafieken van functies. De bedoeling is om de functie te vinden die bij de paarse doelgrafiek hoort. Dit kan door parameters van standaardfuncties te veranderen en/of door functies te combineren.
Per gevonden grafiek kan een aantal punten worden verdiend.

Er zijn 5 spelsoorten/niveaus en per spel zijn er 5 verschillende grafieken:
- Vorm
geeft als doelgrafiek exemplaren van de basisfuncties
- Kwadratisch
geeft als doelgrafiek een parabool met 2 duidelijke nulpunten.
- Vorm en positie
geeft exemplaren van de basisfuncties met meer parameters zodat ook verschuivingen (horizontaal en verticaal) mogelijk zijn
- Combineren van functies
geeft een aantal combinaties van basisfuncties als doelgrafiek.
- Gonio
combineert alleen maar goniometrische functies

Is de benadering niet OK dan wordt dat medegedeeld (zoals bij helling), bij wel OK worden (behalve de mededeling) doelgrafiek en benadering oranje (goudkleurig).
De puntentelling is als bij helling: per spel zijn er maximaal 5 punten te halen. Bij elke mislukte poging wordt 1 punt afgetrokken.

Copyright 2003 WisWeb