Stroken met breuken

Stroken met breuken: Bediening en bedoeling

Met behulp van dit applet kunnen getallenstroken worden gemaakt en doorgerekend. De bijbehorende expressie kan in het etiket worden ingevuld. Met dit applet kan met breuken worden gewerkt.

Bediening

De funktionaliteit van Stroken met Breuken is die van Stroken met Etiketten, de getallenweergave (alles in de vorm van breuken) is analoog als in Rijen.
Voor informatie over de bediening zie deze twee applets.

Bedoeling

De bedoeling van het applet is getallen-stroken te maken , te combineren en te formuleren, waarbij ook met breuken gewerkt kan worden.
In de etiketten bij de stroken kan de juiste uitdrukking worden ingevuld, die vervolgens door het programma wordt gecontroleerd.

Copyright 2003 WisWeb