Geometrische Algebra 2D nieuw

Geometrische Algebra 2D nieuw: Bediening en bedoeling

Met dit applet kunnen veel algebraische vaardigheden worden ontwikkeld en geoefend, waaronder: vergelijkingen oplossen, werken met haakjes (oppervlaktemodel) en werken met negatieve getallen.
Dit is een nieuwe versie van het gewone Geom Alg 2D applet.

Bediening

De bediening van dit applet lijkt op die van Geometrische Algebra 2D, maar heeft enige aanpassingen waardoor de bediening ook overeenkomsten vertoont met Geometrische Algebra 1D.

Bedoeling

De bedoeling van dit applet is dezelfde als die van het regulier applet Geometrsiche Algebra 2D: lijnstukjes en oppervlakten te maken, samen te voegen en te hergroeperen. De lijnstukjes en oppervlakten worden ook door vergelijkingen weergegeven.

Copyright 2003 WisWeb