Grafieken tekenen

Grafieken tekenen: Bediening en bedoeling

Dit applet kan worden gebruikt voor het oefenen in het tekenen van grafieken.
Applet is nog in ontwikkeling.

Bediening

Typ het functievoorschrift in en laat de bijbehorende grafiek tekenen. Er kan worden ingezoomd en uitgezoomd (vergrootglas) en de schalen van de x- en y-as kunnen worden aangepast (zwarte pijltjes).
Er wordt ook een tabel voor de functie gegeven. Ook in de tabel kan worden in- en uitgezoomd.
Er kunnen meerdere functies worden opgegeven.

Bedoeling

Met dit applet kunnen tabellen en grafieken van functies worden gemaakt en bestudeerd.

Copyright 2003 WisWeb