Kwadraat afsplitsen blok 5

Kwadraat afsplitsen blok 5: Bediening en bedoeling

Dit applet is een variant op het applet Haakjessommen en maakt gebruik van de Vermenigvuldigingstabel.
Met dit applet kan extra geoefend worden in het kwadraat afsplitsen. De vermenigvuldigingstabel kan extra hulp bieden.

Bediening

zie ook applet Haakjessommen.

Bedoeling

De bedoeling van dit oefen-applet is de vaardigheid in het werken met kwadraat afsplitsen te vergroten. Door op de hulp knop te drukken kan de vermenigvudlgingstabel worden opgeroepen.

Copyright 2003 WisWeb