Haakjessommen tabel, DEMO

Haakjessommen tabel, DEMO: Bediening en bedoeling

Met dit appet kan geoefend worden in het herschrijven van formules (expressies) zonder haakjes. Als hulp kan een vermenigvuldingstabel gebruikt worden.

Bediening

Typ de functievoorschriften klik op 'kijk na'om te kijken of je het goed hebt gedaan.
Bij een correct resultaat, krijg je een groene krul en anders een rood kruis. Probeer het dan nog een keer (klik op 'opnieuw').

Er bevinden zich vier knoppen links bovenaan het applet. Dit zijn (van links naar rechts):
-wortel trekken
-machtsverheffen
-delen
-zet tussen haakjes
De tekens worden geplaatst op de plek waar de cursor op dat moment staat.

Als je een vergelijking aanklikt verschijnt rechts een knop 'tabel'. Klik hierop om met behulp van een vermenigvuldigingstabel de formule zonder haakjes te schrijven.

Bij de tabel staan de volgende knoppen:
-kijk na: kijk na of alles goed is ingevuld in de tabel
-opnieuw: wis de tabel
-hulp: vult al een deel van de tabel in

Bedoeling

De bedoeling van dit oefen-applet is de vaardigheid in het werken met haakjes te vergroten en het inzicht in het werken met haakjes betekenis te geven door de relatie met de vermenigvuldingstabel duidelijk te leggen.

- Lijkt op haakjessommen_opp, maar nu met negatieve getallen en tabellen (sluit dus aan op vermtabel).
- Hulp (teruggrijpen naar de tabel) gaat in twee stappen. Eerst verschijnt een lege tabel (als een soort kladblaadje). Dit kost geen punten (als er met scores gewerkt wordt). Daarna kan er nog een keer op een extra hulpknop worden gedrukt. Dan worden de randen van de tabel ingevuld (kost wel punten)
- Werkt verder zoals haakjessommen_opp

Copyright 2003 WisWeb