Oppervlakte Algebra, DEMO

Oppervlakte Algebra, DEMO: Bediening en bedoeling

Een oefenapplet om formules bij oppervlaktes te vinden. Met het applet Geometrische Algebra 2D kunnen in een open omgeving oppervlaktes en formules worden gemaakt.

Bediening

Er zijn 5 verschillende typen opgaven:

- Maak een stukjesformule: Gevraagd wordt om de oppervlakte van de verschillende delen van de figuur in te vullen. Met behulp van de oplossingen kan de stukjesformule gevonden worden.
- Naar de rechthoekformule: Gevraagd wordt om de lengte van de zijden van de figuur in te vullen. Met behulp van de oplossingen kan de rechthoekformule gevonden worden.
- Extra puzzelopdrachten.
- Formules met min: Opgaven waarin negatieve termen voorkomen.
- Formules voor andere oppervlakten: Deze zijn nog niet beschikbaar.

Opmerking: Kwadraten kunnen gevormd worden door de pijltoets omhoog te gebruiken en '2' in te vullen. Teruggaan kan met de pijltoets naar beneden.
In plaats van de pijltoetsen te gebruiken kan ook '^2' in de formule ingevuld worden.

Bedoeling

Met dit applet kun je oefenen om formules te vinden bij oppervlakten: rechthoekformules en stukjesformules. Het applet is nog in ontwikkeling.

Copyright 2003 WisWeb