Vermenigvuldigen met tabellen, DEMO

Vermenigvuldigen met tabellen, DEMO: Bediening en bedoeling

Met de vermenivudlingstabel kan geoefend worden in het schrijven van expressies. Dit applet wordt gebruikt in applet Haakjessommen en maakt gebruik van de Vermenigvuldigingstabel.
Met dit applet kan extra geoefend worden in het kwadraat afsplitsen. De vermenigvuldigingstabel kan extra hulp bieden.

Bediening

Vul de ontbrekende getallen of formules in op de stippeltjes. Klik op 'OK'om te kijken of je het goed hebt gedaan.
Bij een correct resultaat, krijg je een groene krul en anders een rood kruis. Probeer het dan nog een keer (klik op 'opnieuw').

Er bevinden zich vier knoppen links bovenaan het applet. Dit zijn (van links naar rechts):
-wortel trekken
-machtsverheffen
-delen
-zet tussen haakjes
De tekens worden geplaatst op de plek waar de cursor op dat moment staat.

Opmerking: Kwadraten kunnen gevormd worden door de pijltoets omhoog te gebruiken en '2' in te vullen. Teruggaan kan met de pijltoets naar beneden.

Bedoeling

De bedoeling van dit oefen-applet is de vaardigheid in het herschrijven van expressies met en zonder haakjes te oefenen.

- Het is qua interface sterk vergelijkbaar met "oppervlakte algebra", maar werkt met vermenigvuldigingstabellen ipv oppervlakten. Werkt dus ook met negatieve getallen en coefficienten.
- De eerste activiteit werkt met getallen (ook negatieve getallen, maar ook veel aandacht voor breuken)
- Bij de tweede en derde activiteit moeten tabellen worden aangevuld.
- Bij de vierde activiteit moeten formules zonder haakjes geschreven worden. Daarbij mag de tabel gebruikt en ingevuld worden, maar het hoeft niet. Het invullen van de juiste formule zonder haakjes is voldoende. Daarbij wordt ook gecontroleerd of de formule zo kort mogelijk geschreven is. Zo niet, dan krijg je een oranje vinkje ipv een groene krul, maar de opdracht wordt wel goed gerekend.
- De 5e activiteit heeft dezelfde bedoeling als de 4e. Alleen krijgt de leerling hier slechts een lege tabel als steun. Dus ook de randen moet hij zelf invullen.

Copyright 2003 WisWeb