3. Wat doe jij het allerliefste na school?


De gemeente Utrecht heeft een onderzoekje gedaan bij kinderen. Ze hebben van alles gevraagd. Een van de vragen was:
Wat doe jij het allerliefste na school?
Je mag kiezen uit:
  • buitenspelen
  • televisie kijken
  • computeren
  • sporten
  • huiswerk maken
  • andere hobby

Opdracht a (samen)

Vraag aan de kinderen van je eigen klas wat zij het allerliefste doen na school. Let op, iedereen mag maar 1 ding noemen, alleen wat hij of zij het allerliefste doet.

Opdracht b (op de computer)

Maak een ‘cirkeldiagram’ met de antwoorden van jullie eigen klas.

Opdracht c (op de computer)

Hierboven zie je wat het antwoord was van de kinderen van het onderzoek in Utrecht. Het waren 300 kinderen.
Schrijf een stukje voor de schoolkrant over de antwoorden van jullie klas. Vertel wat de verschillen zijn met het onderzoek van Utrecht

Aanwijzingen:
  • Je hoeft het cirkeldiagram niet te printen.
  • Gebruik de knopjes van de breuken.
  • Schrijf eerst je stukje in het klad. Schrijf dan, aan je tafeltje, het stukje in het net.