In Kaart

In Kaart: Bediening en bedoeling

In Kaart is een computerprogramma voor het tekenen van cirkeldiagrammen en stroken. Het programma kan worden ingezet om leerlingen over breuken, procenten en verhoudingen te laten nadenken.
Er is een lessenserie ontworpen rondom het programma.

Bediening

screendump
In Kaart is geen spel, maar een programma waarmee je stroken en cirkeldiagrammen kunt tekenen. Het voorbeeld laat zien waar kinderen in de vakantie naar toe zijn geweest.

Vul op de puntjes bovenaan in om welke groep het gaat. Als je bijvoorbeeld gegevens hebt van twee scholen, dan maak je voor de twee scholen een aparte kaart.

Vul achter de gekleurde vierkantjes de gegevens in. Als 143 kinderen in Nederland zijn gebleven, dan vul je ÔNederlandÕ in en Ô143Õ.
Je kunt de lijst langer maken door op het onderste, lege hokje te klikken.
Je kunt ook een regel uit de lijst weghalen.

Je kunt de regels verschuiven. Als je wilt dat de regel met het gele vakje bovenaan komt te staan, dan sleep je die regel naar boven.

Met de breukenknoppen kun je de cirkel in gelijke delen verdelen. Je kunt dan bijvoorbeeld uitzoeken welke breuk het beste bij het rode stuk past.
Je kunt de lijntjes in de cirkel laten draaien.

Bedoeling

In Kaart kan, net als een spreadsheetprogramma, grafieken tekenen bij gegevens. Spreadsheetprogramma's zijn voor kinderen echter moeilijk te hanteren. Bovendien biedt In Kaart de mogelijkheid om de cirkel in gelijke delen te laten verdelen, zodat de leerlingen kunnen uitzoeken met welke breuk je een bepaald stuk het beste zou kunnen beschrijven. In groep 6 kan In Kaart gebruikt worden om leerlingen te laten onderzoeken hoe je groepen die niet even groot zijn kunt vergelijken. Breuken zijn handig daarbij, bijvoorbeeld: 'Op de school bleef bijna de helft van de kinderen in Nederland. In onze klas bijna een derde.'
In groep 7 kan de stap gezet worden naar procenten. Het vergelijken van gegevens gaat makkelijker als je alles in dezelfde soort breuken uitdrukt. Daar is het idee uit ontstaan om met honderdsten, of procenten, te werken.

Copyright 2003 WisWeb