Muurtjes

Muurtjes: Bediening en bedoeling

Met dit applet kunnen muurtjes worden gebouwd.
Dit applet is nog in ontwikkeling.

Bedoeling

In te zetten in het curriculum bouw voor het vmbo.

Copyright 2003 WisWeb