WisWeb: Applet-overzicht

Dit is een overzicht van een selectie van WisWeb-applets. Zie voor het complete overzicht de WisWeb-site.
De applets zijn voor het gemak in vijf inhouds-categorieen ingedeeld. Bij elk applet is het leerstofdomein en de doelgroep aangegeven.
Klik op de naam van het applet om het applet te starten.

Lesmaterialen en suggesties en ervaringen voor gebruik in de klas staan niet op deze cd-rom.
Deze aanvullende informatie en materialen zijn op de WisWeb-site te vinden. Op de WisWeb-site staan nog meer applets en op de WisWeb-site staan altijd de nieuwste (verbeterde) versies van de applets.

Een aantal applets is nog in ontwikkeling en mede daarom doen niet alle applets het altijd onder alle omstandigheden.
De applets zijn getest op Windows 2000 met Explorer 5.
Elk applet wordt in een nieuw window geopend zodat dit overzicht altijd in beeld blijft.
Soms moet je op refresh (opnieuw laden) klikken, om het applet goed te krijgen.


Algebra en Analyse


titelonderwerpdoelgroep
Maak een of meer rekenbomen en vergelijk de grafieken, tabellen en formules.Algebra Expressies
versie 3
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Maak een pijlenketting!Algebra pijlen
versie 3
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Schiet de pijl door de bollen!Bollen schieten
versie 3
algebra, analysebasisvorming
Op hoeveel plekken past het gegeven vierkant op dit dambord?Dambord
versie 2
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Volg de beweging!Flits
versie 2
algebra, analysemiddenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Maak een formule en laat uitrekenen hoeveel hij kost.Formulemaker
versie 2
algebra, analyse2e fase hv
Maak de grafiek.Functiespel
versie 3
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Raad het functievoorschrift bij de grafiek.Functies raden, DEMO
versie 2
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Los vergelijkingen op! Leer negatieve getallen kennen.Geometrische Algebra 1D
versie 3
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv)
Oefen je algebraische vaardigheden.Geometrische Algebra 2D
versie 3
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Los de opdrachten op (zie ook het applet Geometrische Algebra 2D voor een versie zonder opdrachten).Geometrische Algebra 2D Opdrachten 1
versie 2
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Los de opdrachten op (zie ook het applet Geometrische Algebra 2D voor een versie zonder opdrachten).Geometrische Algebra 2D Opdrachten 2
versie 2
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Los de opdrachten op (zie ook het applet Geometrische Algebra 2D voor een versie zonder opdrachten).Geometrische Algebra 2D Opdrachten 3
versie 2
algebra, analysemiddenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Maak het verhaaltje af zodat het bij de grafiek past.Grafieken
versie 3
algebra, analysebasisvorming
Geef een functievoorschrift op en bestudeer de grafiek.Grafieken tekenen
versie 2
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Volg de groei.Groei
versie 3
algebra, analysemiddenbouw (3 hv) | 2e fase hv | mbo
Ontbind de expressies.Haakjessommen ontbinden, DEMO
versie 2
algebra, analysebasisvorming | 2e fase hv | middenbouw (3 hv)
Schrijf de formules zonder haakjes.Haakjessommen oppervlaktemodel, DEMO
versie 2
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Schrijf de formules zonder haakjes.Haakjessommen tabel, DEMO
versie 2
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv)
Vind de juiste helling.Helling
versie 3
algebra, analyse2e fase hv
InterFunc (grafische rekenmachine)algebra, analyse2e fase hv
Beschrijf een dynamisch proces d.m.v. een differentiaalvergelijking.InterEuler
versie 2
algebra, analyse2e fase hv
Vind gelijkwaardige formules met kwadraten en haakjes.Kwadraat afsplitsen blok 5
versie 2
algebra, analysemiddenbouw (3 hv) | 2e fase hv | basisvorming
Welke driehoekjes heb je nodig en hoeveel?Legpuzzel-algebra driehoek
versie 3
algebra, analysemiddenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Welke vierkantjes en rechthoekjes heb je nodig en hoeveel?Legpuzzel-algebra rechthoek
versie 3
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv)
Welke vierkantjes en rechthoekjes heb je nodig en hoeveel?Legpuzzel-algebra vierkant
versie 3
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv)
Ontdek logaritmische verbanden.Logaritmisch schalen
versie 2
algebra, analyse2e fase hv | mbo
Oefen je algebraische vaardigheden.Oppervlakte Algebra, DEMO
versie 2
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Maak en onderzoek een rij.Rijen
versie 3
algebra, analyse | discrete wiskunde2e fase hv
Schaalalgebra en analysemiddenbouw (3 hv) | 2e fase hv | mbo
Onderzoek en combineer standaard functies.Spelen met functies
versie 3
algebra, analysemiddenbouw (3 hv) | 2e fase hv | mbo
Maak en verander een stippelfiguur!Stippel-algebra
versie 3
algebra, analyse | discrete wiskundebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Onderzoek verschillende stippel-patronen.Stippel-algebra opdrachten
versie 3
algebra, analyse | discrete wiskundebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Maak je eigen getallenstroken.Stroken
versie 3
rekenen, schatten | algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Maak je eigen getallenstroken met breuken in het etiket.Stroken met breuken
versie 3
rekenen, schatten | algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Maak je eigen getallenstroken en het bijbehorende etiket.Stroken met etiketten
versie 3
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Gebruik de weegschaalmethode om de vergelijking op te lossen.Vergelijkingen, Kwadratisch, DEMO
versie 2
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv)
Gebruik de bordjesmethode om de vergelijking op te lossen.Vergelijkingen oplossen met bordjes, DEMO
versie 2
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Gebruik de weegschaalmethode om de vergelijking op te lossen.Vergelijkingen oplossen met weegschaal, DEMO
versie 2
algebra, analysemiddenbouw (3 hv) | basisvorming
Gebruik de weegschaalmethode om de vergelijkingen op te lossen en verdien punten, of maak je eigen vergelijking.Vergelijkingen oplossen met weegschaal: spel, DEMO
versie 2
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv)
Geef bij elke opdracht de ontbrekende getallen of formules op de stippeltjes.Vermenigvuldigen met tabellen, DEMO
versie 2
getalbegrip | algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Vind de waarde van x waarvoor de vergelijking waar is.Waarmakers
versie 2
algebra, analysebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv

Meetkunde, Meten/Maten


titelonderwerpdoelgroep
Welk aanzicht zie je hier?Aanzichten raden
versie 3
meetkundebasisvorming | vmbo | mbo
Zie ook de veelvlakkenapplets!Archimedische vlakvullingen
versie 3
meetkundebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv | 2e fase plus
Bouw bouwwerken met blokken en bekijk ze van alle kanten. Bouwen met blokken
versie 3
meetkundebasisonderwijs | basisvorming | middenbouw (3 hv) | vmbo | mbo
Bouw een 3D-figuur.Bouwplaten
versie 3
meetkundebasisvorming | vmbo | mbo
Klik een leuk lijntje en laat het ronddraaien!Draaibank
versie 2
meetkundebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv | vmbo | mbo
Vaar rond dit eiland en vind uit welke toren het hoogst is.Eiland
versie 3
meetkundebasisonderwijs | basisvorming
Vergroot de foto en onderzoek hoe de oppervlakte verandert.Gullivrij (Vergroten)
versie 2
rekenen, schatten | meten, matenbasisonderwijs | basisvorming
Kies uit bouwen of slopen om een kubushuisje te krijgen.Huisjes bouwen
versie 3
meetkundebasisonderwijs | basisvorming | vmbo | mbo
Draai het gebouw tot je het juiste aanzicht hebt.Huisjes draaien
versie 3
meetkundebasisonderwijs | basisvorming | vmbo | mbo
Bouw huisjes met hoogtenummersHuisjes met hoogtegetallen 1
versie 3
meetkundebasisonderwijs | basisvorming | vmbo | mbo
Houd koers!Koers
versie 3
meetkundebasisonderwijs | basisvorming
Welke aanzichten horen allemaal bij deze huisjes?Kubushuisjes
versie 2
meetkundebasisonderwijs | basisvorming | middenbouw (3 hv) | vmbo | mbo
Ben jij een echte kunstenaar?Kunstvloer
versie 3
meten, matenbasisvorming | middenbouw (3 hv) | vmbo
Neem twee eenheden (zoals duim en voet) en reken om van de een naar de ander.Maten en verhoudingen 2D
versie 2
meten, matenbasisonderwijs | vmbo | mbo | basisvorming
Bereken en teken inhouden.Maten en verhoudingen 3D
versie 2
meten, matenbasisvorming | middenbouw (3 hv) | basisonderwijs
Bouw een muurtje.Muurtjes
versie 2
meetkundevmbo | mbo
Maak de getoonde voorbeelden na.Nabouwen met aanzichten
versie 3
meetkundebasisvorming | middenbouw (3 hv) | vmbo | mbo
Onfiguurmeetkundebasisonderwijs | basisvorming
Bepaal de oppervlakte!Oppervlakte
versie 3
meetkundebasisonderwijs | basisvorming
Leef je uit op de piramide!Piramide
versie 2
meetkundemiddenbouw (3 hv) | 2e fase hv | mbo
Draai het object tot het juiste aanzicht. Profielen draaien
versie 2
meetkundebasisonderwijs | basisvorming | vmbo | mbo
Bekijk de verschillende ruimtelijke figuren.ProfielViewer
versie 3
meetkundebasisvorming | middenbouw (3 hv) | vmbo | mbo
Bekijk de banen van een satellietSatellietbanen
versie 2
meetkunde2e fase hv | 2e fase plus
Speel het spel, leg de figuren!Tangram
versie 3
meetkundebasisonderwijs | basisvorming
Maak een tegeltje waarmee je het hele vlak vol kunt leggen.Tegelpatronen
versie 2
meetkundebasisonderwijs | basisvorming | vmbo | mbo
Maak je eigen tegelvloertje.Tegels leggen
versie 3
meetkundebasisonderwijs | basisvorming
Zoek de rode vlakken en maak in de vaktekening dezelfde vlakken rood.Vlakken kleuren 1
versie 2
meetkundebasisvorming | middenbouw (3 hv) | vmbo | mbo
Maak in het object dezelfde vlakken rood als in de vaktekening.Vlakken kleuren 2
versie 2
meetkundebasisvorming | middenbouw (3 hv) | vmbo | mbo

Statistiek en Kans


titelonderwerpdoelgroep
Achter welke deur zit de hoofdprijs?Drie deuren probleem
versie 3
statistiek, kansbasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv | vmbo | mbo
Gebruik een horizontaal staafdiagram om gegevens weer te geven.Minitool 1
versie 3
statistiek, kansbasisvorming
Gebruik een stippendiagram om gegevens weer te geven.Minitool 2
versie 3
statistiek, kansbasisvorming
Gebruik een puntenwolk om gegevens weer te geven.Minitool 3
versie 3
statistiek, kansbasisvorming

Rekenen en Schatten, Getalbegrip


titelonderwerpdoelgroep
Speel een spelletje darts en houd je eigen puntentelling bij.Barney
versie 3
rekenen, schattenbasisvorming | basisonderwijs
Drie op een rij, recht of schuinDrie op een rij (negatieve getallen)
versie 3
rekenen, schattenbasisvorming | middenbouw (3 hv) | vmbo
Maak 24!Flippo
versie 3
getalbegrip | rekenen, schattenbasisonderwijs | basisvorming | vmbo | mbo
Bereik het doelgetal!Getallenfabriek
versie 3
getalbegrip | rekenen, schattenbasisonderwijs | basisvorming
Breng je gegevens in kaart!In Kaart
versie 3
getalbegripbasisonderwijs
JumpToolrekenen en schattenvmbo | mbo
Gebruik de kapotte rekenmachine en bereik het doel!Kapotte rekenmachine
versie 3
rekenen, schattenbasisonderwijs | basisvorming
Kraak de kluis!Kraak de kluis
versie 3
getalbegripbasisonderwijs
Schat het antwoord!Schatten
versie 3
rekenen, schattenbasisonderwijs | basisvorming
Breng breuken (en ook kansen) beter in beeld!Stroomdiagram
versie 3
rekenen, schatten | statistiek, kansbasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Heb je het antwoord voordat de som op de bodem valt?Vallende sommen
versie 3
rekenen, schattenbasisonderwijs
Verhoudingstabelrekenen en schattenbasisonderwijs | vmbo | mbo
Zet er 5 op een rij!Vijf op een rij
versie 3
rekenen, schattenbasisonderwijs | basisvorming

Overig


titelonderwerpdoelgroep
Onderzoek recurrente betrekkingen.Discrete dynamische modellen
versie 3
discrete wiskunde2e fase hv | 2e fase plus
Maak en onderzoek een rij.Rijen
versie 3
algebra, analyse | discrete wiskunde2e fase hv
Maak en verander een stippelfiguur!Stippel-algebra
versie 3
algebra, analyse | discrete wiskundebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Onderzoek verschillende stippel-patronen.Stippel-algebra opdrachten
versie 3
algebra, analyse | discrete wiskundebasisvorming | middenbouw (3 hv) | 2e fase hv
Ontdek hoe een proces zich ontwikkelt.Webgrafiek (voorheen Chaos)
versie 2
discrete wiskunde2e fase hv | 2e fase plus
Van Wereldbol tot spinnenweb!WisWeb logo
versie 3
overigoverig
© WisWeb 2003