FLITS

Flits is een computerprogramma voor het analyseren van stroboscopische foto's. Het programma is gemaakt voor een lessenserie over bewegingen. Bij het programma zijn 7 opgaven. Instructies staan onderaan deze pagina. Bekijk eerst de instructies en kies vervolgens een opgave.

Opgaven:
vallend balletje de stok 3 spiralen Cheetah de storm Olivia de worp opgave 21 polsstok


Polsstok

Dit is het eerste voorbeeld bij FLITS. Klik op de achtereenvolgende posities van het hoofd van de polsstokspinger. Wat valt op van de beweging als je foto, tabel en grafiek vergelijkt?


Instructies

Met een stroboscopische foto is een beweging vastgelegd door met een vaste frequentie te flitsen. Met het programmaatje Flits kun je de beweging van een punt volgen. Klik op de achtereenvolgende posities van een punt in de foto, en in een tabel en een grafiek verschijnen de afstanden tussen de punten.
In eerste instantie zijn in de tabel en in de grafiek de lengtes van de verplaatsingen tussen de punten weergegeven. Je kunt ook kiezen voor een weergave van de totale afgelegde weg (dan worden deze verplaatsingen opgeteld).
Het is mogelijk dat de grafiek van de afgelegde weg niet in het grafiekenscherm past. In dat geval kun je de schaal van de vertikale as aanpassen.
Als je wilt dat de milimeters in de tabel overeenkomen met wat je op het scherm meet, meet dan de breedte van het plaatje (in milimeter) op het scherm en vul dat in bij Max. breedte boven het plaatje. Dat moet je voor iedere opgave opnieuw doen.
Met Zet voort herhaalt Flits de laatste verplaatsing.
Je kunt twee bewegingen vergelijken door voor de ene de blauwe en voor de andere de rode tabel te selecteren (bij Geselecteerde tabel).

Bekende problemen:

naar Flits
naar de opgaven
naar boven


(c) Freudenthal Instituut, 2000.
Ontwerp: Michiel Doorman
Programmameur: Robert van Halder